Al 20 jaar de verbindende factor op jouw werkvloer!
Start nu met je lasopleiding, training of certificering.

Mail ons

Wil je weten welke opleiding bij jou of je bedrijf past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

3 + 2 =

Opleiding tot Visueel lasinspecteur

Wat doet een visueel lasinspecteur?

Visuele lasinspectie

kostenbesparend

Voorkom de meest voorkomende lasonvolkomenheden in een vroeg stadium

Een visueel lasinpecteur heeft alle kennis, vaardigheden en bevoegdheden om lasverbindingen te inspecteren, beoordelen en rapporteren.

Het is continu belangrijk dat de kwaliteit van de lassen bewaakt wordt door de visueel lasinspecteur.  Door middel van meettechnieken en meetinstrumenten worden de metingen en controles op de gelaste delen uitgevoerd.

9

Na het behalen van het certificaat kan de visueel lasinspecteur

• De juiste werkwijze voor het visueel onderzoek uitkiezen.
• De beperkingen van de toegepaste onderzoekmethode definiëren.
• Specificaties, codes, procedures en normen omzetten in werkinstructies voor het uit te voeren niet destructief lasonderzoek.
• Het instellen en controleren van de onderzoekmiddelen.
• Het visueel lasonderzoek uitvoeren en toezicht uitvoeren op visueel lasonderzoek.
• De resultaten van het onderzoek verklaren en evalueren aan de hand van de van toepassing zijnde tekeningen, lascertificaten en gestelde normen.
• Instructies voorbereiden voor visuele controle van lasverbindingen.
• Het uitvoeren van en toezicht uitoefenen op alle taken op of onder VT-w niveau 2.
• Het begeleiden van personeel op of onder VT-w niveau 2.
• Het rapporteren over de resultaten van het visuele lasonderzoek.

9

doelgroep

De opleiding Visueel Lasinspecteur level 2 is bedoeld voor onder andere:
• QA/QC medewerkers
• Lascoördinatoren
• Technisch werkvoorbereider
• Hoofd laswerkplaats
• Lassersvoorman

9

faalkosten

Om faalkosten, zoals verdere destructieve beproevingen met afkeur, kwalitatieve afkeur door de eindgebruiker, terug te dringen is visueel lasonderzoek uiterst belangrijk.

9

onze docenten

De docenten die de opleiding Visueel Lasinspecteur —VTw level 2 verzorgen, zijn erkend als International Welding Technologist (IWT) en beschikken over veel praktijkervaring.

9

studiebelasting

6 dagen inclusief examen.
Lestijden zijn van 08:30 tot 17:00 uur.

9

werkzaamheden van de visueel lasinspecteur

• Lezen en interpreteren van lastechnische tekeningen
• Bieden van ondersteuning en het geven van adviezen aan lassers. Hierbij gaat het om kwaliteitsaspecten en werkinstructies / procedures.
• Het visueel controleren van gelaste delen volgens vooraf vastgestelde kwaliteitsvoorschriften en werkinstructies voor, tijdens en na het productieproces.
• Het verrichten van metingen aan en controle op de gelaste delen zoals:
– lasonvolkomenheden volgens de geldende normering
– correct toegepaste materialen en toevoegmaterialen volgens specificatie
– maatvoering
• De profielhouder werkt hoofdzakelijk met de volgende meetgereedschappen.

Visueel Lasinspecteur Level 1
9

Een deelnemer gecertificeerd op level 1 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren volgens schriftelijke instructies en onder leiding van personeel opgeleid op Visueel Lasinspecteur level 2.

9

Een deelnemer die is gecertificeerd op level 1, is niet verantwoordelijk voor de keuze van de te gebruiken visuele inspectiemethode, noch voor de beoordeling van de onderzoeksresultaten.

Visueel Lasinspecteur Level 2
9

Een deelnemer gecertificeerd op level 2 mag zelf inspecties uitvoeren op gelaste delen volgens vastgelegde normeringen en WPS-en . Je beoordeelt of een eventuele afwijking tolerabel is alvorens het gelaste deel wordt goed- of afgekeurd.

Service bij Lasschool.nl

N

Inclusief

✓ Oogmeting
✓ Lunch
✓ Docenten die erkend zijn als International Welding Technologist (IWT)
✓ Beoordelen van goedgekeurde werkstukken
✓ Maximaal 10 cursisten per groep
✓ Lesmateriaal en meet- middelen tijdens de lessen

N

Certificaat

Na het positief afronden van het examen ontvang je een NIL-certificaat volgens de NEN-EN-ISO 9712 met daaronder vallend de beoordelingsnormen NEN-EN-ISO 5817 (staal, RVS en nikkel) en NEN-EN-ISO 10042 (aluminium). Het certificaat wordt uitgegeven onder accreditatie conform de NEN-EN-ISO 17024.

9

studiebelasing

De studiebelasting is 6 dagen inclusief examen.

9

Onderwerpen die worden behandeld bij de vtw level 2

– Destructief onderzoek en niet destructief onderzoek
– Visueel Onderzoek
– Visuele Inspectie
– Visuele Waarneming
– Licht
– Verlichtingstechnieken
– Lasprocessen
– Eisen klant, productnormen en wetgeving
– Wat als de klant geen eisen stelt
– Van productnorm naar NDO
– Wie mag een visuele inspectie uitvoeren?
– De omvang van een visuele inspectie?
– Lassymbolen
– Wanneer moet men een visuele inspectie uitvoeren
– Lasonvolkomenheden herkennen
– Welke laskwaliteit wordt er verwacht
– Wanneer wordt een lasonvolkomenheid een lasfout
– Welke laskwaliteit wordt er verwacht
– Meten en meetmiddelen
– Werkinstructie en rapportage
– Herstellen of repareren van lasfouten
– Veiligheid
– Normen
– Figuren

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Wil je weten welke opleiding bij jou of je bedrijf past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Selecteer hoe je contact wilt:

Wil je in het vervolg op de hoogte blijven van het laatste nieuws in de lastechniek?

10 + 11 =