Al 20 jaar de verbindende factor op jouw werkvloer!
Start nu met je lasopleiding, training of certificering.

Mail ons

Wil je weten welke opleiding bij jou of je bedrijf past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

15 + 3 =

Coöperatie Lasschool.nl Nederland U.A.

Certificeringen

Gemachtigd door Det Norske Veritas (DNV).

DNV certificeringen 

EN  1090-1

De Europese norm EN 1090-1 beschrijft de voorwaarden waaraan de fabrieksproductiebeheersing (FPC) moet voldoen om stalen of aluminium componenten of complete bouwpakketten voor draagconstructies te voorzien van het CE-keurmerk. Ook lastechnici krijgen hiermee te maken. Lasschool.nl is de partij die bedrijven hierbij praktische ondersteuning kan bieden. Wij zetten de belangrijkste informatie graag voor u op een rij.

E-markering
Door een product te voorzien van een CE-markering geeft de fabrikant van dat product aan dat het voldoet aan een eisenpakket dat in overeenstemming is met deze markering. Dit geldt niet alleen voor staalconstructies als geheel maar ook voor alle constructieve onderdelen. Het geeft zowel afnemer als fabrikant zekerheid. Een product voorzien van deze markering moet namelijk in de gehele Europese Unie worden geaccepteerd zonder dat er extra eisen aan gesteld mogen worden door de autoriteiten in het betreffende land.

Voorwaarden EN 1090-1

De CE-markering geldt voor staalconstructies zoals gebouwen, bruggen, torens, masten, silo’s met inbegrip van gordingen, bordesvloeren, beplating en alle vormen van liggers. Om de CE-markering te mogen aanbrengen dienen bedrijven te voldoen aan de eisen die omschreven zijn in de norm EN 1090-1, volgens het fabrieksproductiebeheersing systeem (FPC).

Wat betekent dit voor u?

 • Het hanteren van een kwaliteitssysteem conform EN-ISO 9001, aangevuld met een kwaliteitsbeheersingssysteem voor lassen op basis van EN-ISO 3834 (deel 2, 3 of 4).
 • Het aanstellen van een verantwoordelijke lascoördinator, intern of extern.
 • Benoeming van een lascoördinator conform EN-ISO 14731 (niveau B, S, of C).
 • Lassers dienen gecertificeerd te zijn conform EN-ISO 9606-X.
 • Lasoperators dienen gecertificeerd te zijn volgens EN 14732.
 • Het opstellen van lasmethodebeschrijvingen (WPS’en) conform EN-ISO 15609-1.
 • In het bezit zijn van goedgekeurde lasmethodekwalificaties conform EN-ISO 15614-X.
 • Al het laswerk dient visueel beoordeeld te worden conform EN-ISO 5817.
 • Uw las- en meetapparatuur dient gekalibreerd en gevalideerd te zijn.
 • U dient te werken aan de hand van een inspectie testplan.

EN-ISO 3834 legt de kwaliteitseisen voor gelaste delen duidelijk vast in een internationaal erkende norm, van ontwerp tot einddocumentatie. Deze norm kan dus uitstekend fungeren als basis voor de norm EN 1090. De norm EN-ISO 3834 is niet vereist, maar u moet wel kunnen aantonen dat u werkt volgens deze norm. Gezien het feit dat steeds meer opdrachtgevers certificatie vereisen, is het raadzaam volgens bovengenoemde norm te certificeren.

Wat kan Lasschool.nl voor u betekenen?

 • Quick scan, wij checken of uw medewerkers voldoende zijn gecertificeerd.
 • Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden bedrijven via een stappenplan.
 • Het kwalificeren van lassers volgens EN-ISO-9606-X.
 • Het kwalificeren van operators volgens EN-14732.
 • Het opstellen van lasmethodebeschrijvingen (WPS) volgens EN-ISO 15609-1.
 • Het afnemen van lasmethodekwalificaties volgens EN-ISO 15614-X.
 • Wij controleren of machines aan de eisen van de gestelde normen voldoen.
 • Wij bewaken de geldigheid van de certificaten en stellen u tijdig op de hoogte van certificaten die verlengd dienen te worden.

Voor meer informatie kunt u bellen met 088 – 011 22 00 of mailen naar certificeringen@lasschool.nl

Nieuwegein

Pascalbaan 1
3439 MP Nieuwegein

Harderwijk

Westeinde 100
3844 DR Harderwijk