Al 20 jaar de verbindende factor op jouw werkvloer!
Start nu met je lasopleiding, training of certificering.

Mail ons

Wil je weten welke opleiding bij jou of je bedrijf past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

11 + 7 =

kaderopleiding

Visueel Lasinspecteur level 2 
VTw-2

Word visueel lasinspecteur

kostenbesparend

Voorkom de meest voorkomende lasonvolkomenheden in een vroeg stadium

Een visueel lasinspecteur level 2 heeft alle kennis, vaardigheden en bevoegdheden om lasverbindingen te inspecteren, beoordelen en rapporteren.

Bij de uitvoering van de lastechnische werkzaamheden is het voortdurend belangrijk dat de kwaliteit van de gelaste delen bewaakt wordt door de visueel lasinspecteur. De lasinspecteur verricht diverse metingen en controles van de gelaste delen door middel van meettechnieken en meetinstrumenten.

De visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 is de schakel tussen de productie en de kwaliteitsafdeling. De visueel lasinspecteur heeft een controlerende en ondersteunende verantwoordelijkheid ten aanzien van het uitvoerend lastechnisch personeel.

Visueel Lasinspecteur Level 1
9

Een deelnemer gecertificeerd op level 1 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren volgens schriftelijke instructies en onder leiding van personeel opgeleid op Visueel Lasinspecteur level 2.

9

Een deelnemer die is gecertificeerd op level 1, is niet verantwoordelijk voor de keuze van de te gebruiken visuele inspectiemethode, noch voor de beoordeling van de onderzoeksresultaten.

Visueel Lasinspecteur Level 2
9

Een deelnemer gecertificeerd op level 2 mag zelf inspecties uitvoeren op gelaste delen volgens vastgelegde normeringen en WPS-en . Je beoordeelt of een eventuele afwijking tolerabel is alvorens het gelaste deel wordt goed- of afgekeurd.

U

Doel van de opleiding VTw-2

Het doel van de opleiding is het vergroten van de kennis over alle aspecten van visuele inspectie van gelaste delen.

Door zowel theoretische als praktijkinformatie zijn deelnemers na de opleiding in staat om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde en erkende procedures.

Doelgroep

De opleiding Visueel Lasinspecteur level 2 is bedoeld voor QA/QC medewerkers, lascoördinatoren en inspecteurs die de visuele inspectie uitvoeren op het laswerk.

Nieuwegein

Pascalbaan 1
3439 MP Nieuwegein

Harderwijk

Westeinde 100
3844 DR Harderwijk

Eindhoven

Ekkersrijt 1416
5692 AK Eindhoven

Inhoudelijk

9

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen.
Wel zijn goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de lastechniek een pré.

9

studiebelasing

De studiebelasting is 6 lesmomenten inclusief examen.

9

inhoud

– Destructief onderzoek en niet destructief onderzoek
– Visueel Onderzoek
– Visuele Inspectie
– Visuele Waarneming
– Licht
– Verlichtingstechnieken
– Lasprocessen
– Eisen klant, productnormen en wetgeving
– Wat als de klant geen eisen stelt
– Van productnorm naar NDO
– Wie mag een visuele inspectie uitvoeren?
– De omvang van een visuele inspectie?
– Lassymbolen
– Wanneer moet men een visuele inspectie uitvoeren
– Lasonvolkomenheden herkennen
– Welke laskwaliteit wordt er verwacht
– Wanneer wordt een lasonvolkomenheid een lasfout
– Welke laskwaliteit wordt er verwacht
– Meten en meetmiddelen
– Werkinstructie en rapportage
– Herstellen of repareren van lasfouten
– Veiligheid
– Normen
– Figuren

 

 

9

docenten

De docenten die de opleiding Visueel Lasinspecteur level 2 verzorgen, zijn gekwalificeerd en beschikken over veel praktijkervaring.

9

afsluiting en certificaat

Het NIL is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het certificeren van Visueel Lasinspecteurs volgens de NEN-EN-ISO 9712. Certificatie vindt plaats op basis van de productsector lassen (w), vermeld in bijlage A2 van deze norm.
In deze pdf is de wijze van certificeren weergegeven en de examens worden, zonder tussenkomst van derden, afgenomen door het NIL als examenorganisatie. Voor het examen wordt gebruikgemaakt van het NIL examenreglement CV3.01.
Na het positief afronden van het examen ontvang je een NIL-certificaat volgens de NEN-EN-ISO 9712 met daaronder vallend de beoordelingsnormen NEN-EN-ISO 5817 (staal, RVS en nikkel) en NEN-EN-ISO 10042 (aluminium). Het certificaat wordt uitgegeven onder accreditatie conform de NEN-EN-ISO 17024.

9

Subsidies

Indien een bedrijf is aangesloten bij de opleidingsfondsen van OOM en de Stichting A+O kan het bedrijf onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor aantrekkelijke bijdragen in de scholingskosten. Informatie hierover kan worden aangevraagd bij deze brancheorganisaties. Uiteraard kunnen werkgevers ook gebruik maken van de scholingsaftrek via de Belastingdienst.

9

Geldigheid persoonscertificaat

Het persoonscertificaat is maximaal 5 jaar geldig mits de jaarlijkse controle op gezichtsvermogen is uitgevoerd en hij voldaan is aan de eisen.

Elke 10 jaar zal er een nieuw examen moeten worden afgelegd.

 

Full service van Lasschool.nl

Opleiding inclusief:

R

Lesmateriaal en meet- middelen tijdens de lessen

R

Beoordelen van goedgekeurde werkstukken

R

Lunch / diner

R

Maximaal 10 cursisten per groep

R

Oogmeting uitgevoerd door optometrist

opleiding visueel lasinspecteur level 2

Vrijblijvend adviesgesprek

Wil je weten welke opleiding bij jou of je bedrijf past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Selecteer hoe je contact wilt:

Wil je in het vervolg op de hoogte blijven van het laatste nieuws in de lastechniek?

5 + 10 =