Al 20 jaar de verbindende factor op jouw werkvloer!
Start nu met je lasopleiding, training of certificering.

Mail ons

Wil je weten welke opleiding bij jou of je bedrijf past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

13 + 11 =

kaderopleiding

Visueel Lasinspecteur level 1 
VTw-1

Word visueel lasinspecteur

kostenbesparend

Het herkennen van lasonvolkomenheden in een vroeg stadium

Een visueel lasinspecteur level 1 heeft kennis en vaardigheden om lasverbindingen te inspecteren onder leiding van personeel opgeleid op level 2.

In de las technische branche worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichte laswerk en het daarbij behorende visueel onderzoek. Na het volgen van de opleiding Visueel Lasinspecteur level 1 kunt u d.m.v. een juiste visuele controle de meest voorkomende lasonvolkomenheden in een vroeg stadium voorkomen.

Visueel Lasinspecteur Level 1
9

Een deelnemer gecertificeerd op level 1 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren volgens schriftelijke instructies en onder leiding van personeel opgeleid op Visueel Lasinspecteur level 2.

9

Een deelnemer die is gecertificeerd op level 1, is niet verantwoordelijk voor de keuze van de te gebruiken visuele inspectiemethode, noch voor de beoordeling van de onderzoeksresultaten.

Visueel Lasinspecteur Level 2
9

Een deelnemer gecertificeerd op level 2 mag zelf inspecties uitvoeren op gelaste delen volgens vastgelegde normeringen en WPS-en . Je beoordeelt of een eventuele afwijking tolerabel is alvorens het gelaste deel wordt goed- of afgekeurd.

U

Doel van de opleiding VTw-1

Het doel van de opleiding is het vergroten van de kennis over alle aspecten van visuele inspectie van gelaste delen.

Door zowel theoretische als praktijkinformatie zijn deelnemers na de opleiding in staat om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde en erkende procedures.

Doelgroep

De opleiding Visueel Lasinspecteur level 1 is bedoeld voor QA/QC medewerkers, lascoördinatoren en inspecteurs die de visuele inspectie uitvoeren op het laswerk.

Nieuwegein

Pascalbaan 1
3439 MP Nieuwegein

Harderwijk

Westeinde 100
3844 DR Harderwijk

Eindhoven

Ekkersrijt 1416
5692 AK Eindhoven

Inhoudelijk

9

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen.
Wel zijn goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de lastechniek een pré.

9

studiebelasing

De studiebelasting is 6 dagen inclusief examen.

9

inhoud

– Herkennen van het lasproces
– Herkennen van lasonvolkomenheden
– Visuele lasinspecties uitvoeren conform NEN-EN-ISO 5817
– Definities van lasfouten volgens NEN-EN-ISO 6520-1
– Praktisch meten en rapporteren
– Het leren lezen en interpreteren van een lasmethode- beschrijving (WPS)

9

docenten

De docenten die de opleiding Visueel Lasinspecteur level 1 verzorgen, zijn gekwalificeerd en beschikken over veel praktijkervaring.

9

afsluiting en certificaat

Aan het einde van de opleiding vindt er een theoretisch en praktijkexamen plaats. Het examen wordt afgenomen door een geaccrediteerde examenorganisatie onder toezicht en verantwoording van DNV-GL. Na een positief behaald resultaat, een goed afgelegde ogentest en een verklaring van minimaal 1 maand werkervaring ontvangt u het certificaat Visueel Lasinspecteur niveau 1 (VT-w 1). Het DNV-GL certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17024. Het certificaat is 10 jaar geldig. Deze dient om de 5 jaar verlengd te worden.

9

Subsidies

Indien een bedrijf is aangesloten bij de opleidingsfondsen van OOM en de Stichting A+O kan het bedrijf onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor aantrekkelijke bijdragen in de scholingskosten. Informatie hierover kan worden aangevraagd bij deze brancheorganisaties. Uiteraard kunnen werkgevers ook gebruik maken van de scholingsaftrek via de Belastingdienst.

9

Geldigheid persoonscertificaat

Het persoonscertificaat is maximaal 5 jaar geldig mits de jaarlijkse controle op gezichtsvermogen is uitgevoerd en hij voldaan is aan de eisen.

Elke 10 jaar zal er een nieuw examen moeten worden afgelegd.

 

Full service van Lasschool.nl

Opleiding inclusief:

R

Lesmateriaal en meet- middelen tijdens de lessen

R

Beoordelen van goedgekeurde werkstukken

R

Erkende International Welding Technologist (IWT) docenten

R

Maximaal 10 cursisten per groep

R

Oogmeting uitgevoerd door optometrist

opleiding visueel lasinspecteur level 2

Vrijblijvend adviesgesprek

Wil je weten welke opleiding bij jou of je bedrijf past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Selecteer hoe je contact wilt:

Wil je in het vervolg op de hoogte blijven van het laatste nieuws in de lastechniek?

10 + 5 =