Al 20 jaar de verbindende factor op jouw werkvloer!
Start nu met je lasopleiding, training of certificering.

Mail ons

Wil je weten welke opleiding bij jou of je bedrijf past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

11 + 14 =

dec 21, 2021 | Lasschool

Kansen met jouw skills

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt laat zien dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten. Dit geldt vooral voor sectoren waar al jaren sprake is van krapte zoals in de techniek.

Skills zijn alle kennis-, beroeps- en gedragsvaardigheden die nodig zijn om een functie te kunnen uitvoeren. Skills zijn onder te verdelen in hard skills en soft skills.
• Hard skills zijn vaardigheden die aangeleerd zijn. Ze kunnen worden gemeten in behaalde diploma’s of zijn verworven door ervaring.
• Soft skills zijn algemene, persoonlijke vaardigheden die te maken hebben met persoonlijkheid en gedrag.
Het schema hieronder laat een las technisch profiel zien met skills. De verschillende taken die een lasser kan uitvoeren zijn gelinkt aan 3 hard skills. Daarnaast beschikt de lasser om zijn werk goed te kunnen doen over 3 soft skills.

Opleiding, werkervaring en skills

Vaak kijken werkgevers vooral naar opleiding en aantal jaren werkervaring. Bijvoorbeeld:
• In vacatures staan nog vaak functie-eisen, zoals een diploma met een specifieke opleidingsrichting en een specifiek aantal jaar werkervaring.
• Vacatures worden nog vaak geschreven op basis van de profielen van huidige werknemers of de persoon die vervangen moeten worden.
• Werkzoekenden zoeken nog te vaak naar werk dat aansluit bij eerdere banen en taken die zij hebben uitgevoerd. Ook als dit werk minder kansrijk is geworden op de arbeidsmarkt.

Door meer te kijken naar skills worden werkgevers en werkzoekenden uitgedaagd om anders te kijken naar vacatures. Van werkgevers wordt gevraagd om vacatures te schrijven die toegankelijker zijn voor een bredere groep werkzoekenden. En werkzoekenden moeten breder zoeken met hun competentieprofiel dan hun laatste functie.

UWV stimuleert dit breder zoeken al door de publicatie overstapberoepen. Hierin is onderzocht welke overstappen werkzoekenden van een kansarm naar een kansrijk beroep in het verleden deden.

Hard skills verbreden of omscholen tot lasser?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Wij gaan samen met jou kijken welke opleidingen ervoor kunnen zorgen dat jij of je bedrijf verder kan doorgroeien.

Start in januari!

Kies voor overdag, in de avond of les op zaterdag.

 

 

Bron: UWV

skills lasser lastechniek lasopleiding

Vrijblijvend adviesgesprek

Wil je weten welke opleiding bij jou of je bedrijf past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Selecteer hoe je contact wilt:

Wil je in het vervolg op de hoogte blijven van het laatste nieuws in de lastechniek?

10 + 3 =